‘s Heeren Loo, locatie het Westerhonk

Binnenhof 3 2681 JH Monster

‘s Heeren Loo, locatie het Westerhonk

Florien.rothfusz@sheerenloo.nl
0880372673
http://www.sheerenloo.nl

'S Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We bieden woon- en werkmogelijkheden en we bieden  behandeling. De afdeling logopedie biedt behandeling en begeleiding bij eet- en drinkproblematiek, communicatieproblemen, gehoorproblemen en problemen bij sensorische informatieverwerking.