MKD de Stegel en Eetteam Roosendaal

Roosendaal Diamantdijk 333 4706 HL

MKD de Stegel en Eetteam Roosendaal

ester.de.kock@online.nl
06 39214212

Op het multidisciplinair kinderdagverblijf zijn kinderen met uiteenlopende medische, sociaal emotionele en gedragsmatige problemen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Kinderen worden behandeld en hun ouders worden begeleid in de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Het Eetteam Roosendaal behandelt kinderen van 0 t/m 12 jaar met gedragsmatige eetproblemen. De behandeling is ambulant en indien nodig in een eetbehandelgroep. Ouders worden intensief betrokken tijdens het behandeltraject.