Logopediepraktijk Oude-Tonge

Oost Achterweg 4 3255 AS Oude-Tonge

Logopediepraktijk Oude-Tonge

madommisse@gmail.com
0629172253
http://www.kinderfysiooudetonge.nl/

Deze praktijk is gestart in samenwerking met Kinderfysiotherapie Oude-Tonge. Er kan samen met de kinderfysiotherapeuten onderzocht en behandeld worden. In deze logopediepraktijk worden voornamelijk kinderen met (ernstige) spraaktaalstoornissen onderzocht en behandeld. Er kan gewerkt worden vanuit principes van sensorische informatieverwerking en ook PROMPT.