Logopediepraktijk de Kock

Langdonk 5, 4707 TG Roosendaal, Nederland

Logopediepraktijk de Kock

info@logopediepraktijkdekock.nl
0639214212
http://www.logopediepraktijkdekock

Logopediepraktijk de Kock is gespecialiseerd in en behandelt alleen moeilijke eters. Moeilijke eters hebben vaak meerdere redenen waarom het eten moeilijk gaat. Door eetproblemen vanuit een groter perspectief te bekijken, kan een beeld van mogelijke oorzaken gegeven worden. De doelgroep zijn zuigelingen, kinderen en volwassenen, die moeite hebben met eten, zeer weinig eten, zeer selectief eten of weigeren te eten met of zonder medische voorgeschiedenis. Specialisaties in moeilijke eters met sondevoeding,  prikkelverwerkingsproblemen, autisme; verstandelijke of motorische beperking, tgv een trauma en (te) vroeg geboren kinderen, waarbij de eetontwikkeling extra aandacht nodig heeft. Behandelingen worden niet gegeven aan moeilijke eters vanuit psychische eetstoornissen, zoals anorexia en boulimia. De behandeling is gericht op de eetontwikkeling, de eettechniek, de mondmotoriek, de prikkelverwerking, de hoeveelheid en variatie van de voeding. De behandeling is ook gericht op het eetgedrag en de emoties rondom eten. Samenwerking met ouders en andere betrokkenen is belangrijk om de eetproblemen van de moeilijke eters te verminderen. Het complexe eetproces en het samenspel van moeilijke eter en alle betrokkenen is een puzzel, die met elkaar gemaakt wordt. De kleine stapjes, die behaald worden, zorgen voor nieuwe stapjes. Het begrip van het moeilijke eetgedrag bij de moeilijke eter èn bij alle betrokkenen dragen bij aan de veranderingen van het eetproces. Uiteindelijk is er meer rust en ontspanning. De eetmomenten zullen een fijner moment van de dag worden!