FloorPlay Coaching

Thuishaven 10 6852DH Huissen

FloorPlay Coaching

floorplaycoaching@gmail.com
0630117333
https://floorplaycoaching.nl/

FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen tussen bij voorkeur de 0 en 7 jaar. Maar ook voor oudere kinderen is de methode toepasbaar. De methode is bruikbaar voor een brede variatie aan ontwikkelingsproblematiek, waaronder autisme spectrum stoornissen (ASS), en kan door ouders en hulpverleners op individuele basis worden gebruikt. DENKKADER FloorPlay is in de eerste plaats een denkkader en geen verzameling van recepten, tips en trucs. De kern is dat het een respectvolle benadering is van ouders en kinderen. Het is fundamenteel een ontwikkelingsgerichte benadering met oog voor zowel de individuele verschillen en de unieke sensori-motorische aanlegfactoren van ieder kind en van iedere ouder. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de wijze waarop kinderen en ouders vorm en inhoud geven aan hun onderlinge relaties. Verstand, gevoel en verbeelding worden voortdurend in hun onderlinge samenhang bekeken. Interacties zijn geslaagd als er een plezierige klik is tussen kind en volwassene in het hier en nu.