bij Ollie

Waarden 1, 3831 HA Leusden, Netherlands

bij Ollie

info@bijollie.nl
0642753867
https://www.bijollie.nl

Bij Ollie is opgericht begin 2014 in Leusden, met als doel specifieke hulp te bieden aan kinderen en ouders met vragen over gedrag, motorische ontwikkeling en zintuigelijke prikkelverwerking (ook wel sensorische informatieverwerking genoemd). Samen met u als ouder wordt bekeken wat de beste aanpak is voor uw kind en krijgt u inzicht in de manier waarop de informatieverwerking van zintuigelijke prikkels bij uw kind plaatsvindt. De begeleiding van kind en ouders is gericht op de alledaagse situaties waarin deze problematiek aan de orde is.