Kinderergotherapie Praktijk Monique Mollink

Rietzanger 12 8103 EN Raalte

Kinderergotherapie Praktijk Monique Mollink

mollink@kpnmail.nl
0572366423
http://www.moniquemollink.nl

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Maar sommige kinderen niet. Ze blijven wat achter en lopen door uiteenlopende redenen een vertraging in hun ontwikkeling op. Bij het uitvoeren van de meest gewone dagelijkse bezigheden krijgen deze kinderen continu met beperkingen/problemen te maken. Ze zijn niet altijd in staat de dingen te doen die zij graag willen doen, tijdens spel, tijdens schoolse activiteiten of tijdens ADL (alle dagelijkse dingen). De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jongeren (0-18 jaar) waarbij het leren en ontwikkelen niet helemaal vanzelf gaat. Wij begeleiden, adviseren en zo nodig behandelen kinderen, hun ouders en de omgeving (school, sportclub, opvang etc.) in dit proces, zodat er begrip komt maar ook dat er omgegaan kan worden met bijvoorbeeld de prikkelverwerkingsproblemen, concentratie problemen en of planningsproblemen. Hierdoor kan het leren en ontwikkelen zijn doorgang vinden!