Hink-Stap-Sprong Kinderergotherapie

't Anker 5, 3332 BP Zwijndrecht

Hink-Stap-Sprong Kinderergotherapie

info@hink-stap-sprong.com
0786121305
http://www.hink-stap-sprong.com/

Hink-Stap-Sprong behandelt kinderen tussen de 0 en 16 jaar die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen en praktische vaardigheden door een ontwikkelingsachterstand, motorisch- of prikkelverwerkingsprobleem. Make-it-fun staat centraal. Ouders, leerkrachten en andere betrokkenen worden nauw betrokken.