Rijndam revalidatiecentrum

Ringdijk 84 3084KV Rotterdam

Rijndam revalidatiecentrum

spdteam@rijndam.nl
0102111777
https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/spd-team

Voor diagnostiek, advies en behandeling beschikt Rijndam over een multidisciplinair gespecialiseerd SPD-team. SPD staat voor Sensory Processing Disorder en is een verzamelnaam voor problemen bij het verwerken van informatie vanuit de zintuigen. Zie voor meer informatie de website.