Werken Met Aandacht

Doelgroep(en):

(Kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, oefentherapeuten, Studiedagen

Tags:
aandacht, andre, informatieverwerking, klas, rietman, school, sensorische, werken met aandacht

We zien steeds meer kinderen met aandachtsproblemen. Tijdens deze studiedag leert u omgaan met het model ‘Werken met Aandacht’ en leert u welke voorwaarden nodig zijn voor aandacht. Op basis van inzichten uit de neuropsychologie, de ergotherapie en de sensorische informatieverwerking leert u een passende interventie- of begeleidingsstrategie te bepalen. Deze studiedag is geschikt voor iedereen die met kinderen met aandachtsproblemen werkt.
Als kinderen concentratieproblemen hebben zijn er verschillende methodes die er op gericht zijn om de werkhouding te verbeteren. Die methodes zijn grotendeels gericht op bewuste, cognitieve processen. Dit terwijl een groot deel van onze informatieverwerking niet bewust plaatsvindt. Een goede werkhouding is meer dan alleen een goede concentratie. Er spelen ook aspecten mee die te maken hebben met lichamelijke factoren, alertheid en motivatie. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het model ‘Werken met Aandacht’. Vanuit inzichten uit de neuropsychologie, de ergotherapie en de theorie rondom de Sensorische Informatieverwerking wordt er Anders gekeken naar werkhoudingsproblemen bij Kinderen.

Het boek ‘ Werken met Aandacht’ is gericht op werkhoudingsproblemen van kinderen van 6 tot 16 jaar op school. André Rietman heeft dit boek geschreven. Hij is kinder- en jeugdneuropsycholoog, Deelnemers kunnen na deze studiedag de vragenlijst hanteren en de methode werken met aandacht toepassen in de klas of in de therapiesituatie.

Datum: zaterdag 6 november 2021

Tijd: 9.30 uur – 16.00 uur
Locatie en organisatie: Cursus Instituut Anders Kijken naar Kinderen
Oude Vest 91 te Leiden

Docent André Rietman

Aantal deelnemers Minimaal 10 maximaal 18

Kosten €175,- inclusief lunch

Accreditatie: Geaccrediteerd voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en (kinder) fysiotherapeuten aangesloten bij het keurmerk (5 punten).  U ontvangt na deelname aan de studiedag een certificaat. Kinderfysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF kunnen meedoen, maar er wordt geen accreditatie aangevraagd. Let op; omdat deze studiedag in het verleden is afgewezen voor accreditatie door het KNGF, is het ook niet mogelijk om deze op te voeren voor punten in het beroepsgerelateerde deel van het KRF.

Inschrijven: Via de website of door het sturen van een email.

Werken met Aandacht

André Rietman

Als kinderen problemen hebben met concentreren op school zijn er verschillende methodes die er op gericht zijn om de concentratie te verbeteren. Die methodes zijn vaak grotendeels gericht op bewuste, cognitieve processen. Dat terwijl een groot deel van onze informatieverwerking niet bewust plaatsvindt. In het boek Werken met Aandacht wordt een model behandeld en gebruikt dat in vier niveaus (problemen in) de werkhouding benadert.

1. Lichaam (Autonome zenuwstelsel): Dit niveau zorgt er voor dat het lichaam actief is als het honger heeft en er voedsel gezocht moet worden. Ook wordt het lichaam actief als er gevochten of gevlucht moet worden. Het lichaam kan pas tot rust komen als er voldoende gegeten is en als bovenliggende niveaus het ‘sein veilig’ geven. Lichamelijke activatie betekent onder andere dat het lichaam klaar wordt gemaakt voor actie (beweging en waarneming) en dat verteringsprocessen even pauzeren. Als alles goed gaat (geen honger, goed uitgerust, gezond, in goede conditie, etc.), gaat er een activerende werking uit van dit niveau en helpt het lichaam bij een goede werkhouding. Op een heel basaal niveau beïnvloeden deze zaken het opletten van kinderen.

2. Alertheid (Hersenstam): Hier vindt een belangrijk deel van de zintuiglijke prikkelverwerking plaats. Als er veel prikkels zijn, zorgt dit niveau voor een actief lichaam (met een hogere spierspanning) en een actieve geest (grotere alertheid). Ook als prikkels levensbedreigend zijn, wordt hier gereageerd met activatie. Pas als er minder prikkels zijn worden van hieruit signalen gezonden die er toe leiden dat je kunt ontspannen en minder op je qui-vive hoeft te zijn. De zintuiglijke informatie uit de omgeving kan er dus voor zorgen dat een kind meer of minder alert is.

3. Motivatie (Limbisch systeem): Als informatie wordt gewaardeerd als prettig, veilig, uitdagend en nieuw, gaat iemand beter opletten. Er is geen motivatie als men iets overbekend, voorspelbaar, naar of spannend vindt. Dit kan de emotionele kant van de werkhouding genoemd worden.

4. Aandacht en executieve functies (Hersenschors): Neurologisch gezien, is dit het hoogste niveau. Regulatie van de werkhouding en van andere processen wordt hier vaak bewust aangestuurd. Het zich met aandacht richten op informatie, het volhouden van die aandacht en het onderdrukken van impulsen om iets anders te gaan doen zijn alle processen die er voor zorgen dat de werkhouding optimaal is.

Nadat de neuropsychologische basis van het model is uitgewerkt, wordt op een praktische manier beschreven hoe diagnostiek en behandeling van problemen op de vier niveaus zou kunnen plaatsvinden. De (pilot) vragenlijst Werken Met Aandacht maakt deel uit van het boek. Het laatste deel van het boek bevat vele praktische tips om in de klas om te gaan met problemen in de werkhouding.

Hoewel bij het deel ‘Alertheid’ de zintuiglijke informatieverwerking centraal staat, wordt ook nadrukkelijk ingegaan op andere elementen van de werkhouding.

Voor meer informatie over deze methode:

Zie www.hco.nl of www.bazalt.nl.

 

Like!

Share: