Studiedag: Sensory Profile School Vragenlijst

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, (Kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, oefentherapeuten, Studiedagen

Tags:
profiel, sensorische informatieverwerking, sensory profile, studiedag, zintuigen

De ‘Schoolcompanion’ is een genormeerde vragenlijst die door de leerkracht kan worden ingevuld. Deze schoolvragenlijst vormt samen met de ‘Sensory Profile’ een waardevolle evaluatie van de Sensorische Informatieverwerking thuis en op school. Mede op basis van deze informatie kan een gerichte begeleiding gekozen worden. U leert op deze studiedag de vragenlijst te scoren, uit te werken en te interpreteren voor een goede advisering en begeleiding van leerkrachten. Bestemd voor logopedisten, ergotherapeuten en (kinder-)fysiotherapeuten die bekend zijn met de ‘Sensory Profile’.
Tijdens deze studiedag leert u de vragenlijst te gebruiken als observatie instrument voor uw praktijk. De Schoolcompanion is een genormeerde vragenlijst die bestaat uit 62 vragen die door de leerkracht kunnen worden ingevuld. De antwoorden van de vragenlijst worden uiteengezet in kwadrantscores (registratie, zoekend, gevoeligheid en vermijdend). Daarnaast is er net als in de Sensory Profile een sectie samenvatting waaruit duidelijk wordt hoe sensorische informatieverwerking op school doorwerkt en wordt gezien. Een extra waardevolle toevoeging zijn de factor scores. Deze factor scores geven aan hoe de SI verwerking doorwerkt op school. Heeft de leerling meer begeleiding van de leerkracht nodig dan andere klasgenootjes, is hij betrokken bij wat er in de klas gebeurt, is hij beschikbaar om te kunnen leren, is hij gevoelig voor prikkels om hem heen en daardoor snel afgeleid? Tijdens deze studiedag worden er verbanden gelegd tussen scores vanuit de Sensory Profile en de School Companion.

De schoolvragenlijst vormt samen met de Sensory Profile een waardevolle evaluatie van de Sensorische Informatie verwerking thuis en op school. Mede op basis van deze informatie kan een gerichte begeleiding gekozen worden.
Docent: Miriam Hufen(ergotherapeut), Karin Brinkmann (logopedist), Edwin Harms (fysiotherapeut, ambulant dienstverlener, oplossingsgericht coach)
Doelen van de studiedag:

De therapeut:

  • kan de schoolcompanion vragenlijst scoren en de scores uitwerken op een score formulier als onderdeel van het screeningsproces
  • kan vanuit de scores een zintuiglijk profiel maken van het kind in de schoolcontext aan de hand van het model van Dunn
  • kan de scores vanuit de SP (thuis domein)en de school companion (schooldomein)met elkaar in verband brengen
  • kan met behulp van de profielen inzicht geven in hoe- en of SI problemen doorwerken op school
  • kan met behulp van sensorische profielen leerkrachten gericht begeleiden in de keuze ten aanzien van interventie strategieën

Werkvormen:

  • hoor – college
  • werk – college (aan de hand van casuïstiek)

Voorbereiding:

  • Ter voorbereiding van deze module wordt de schoolcompanion en een verkorte inleiding gestuurd. Deze moet door een leerkracht worden ingevuld en door de therapeut worden uitgewerkt. Iedere deelnemer neemt van hetzelfde kind een uitgewerkte en geïnterpreteerde SP (sensory profile) mee.

Algemene Informatie:

Telefoon 071 8876472

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Contact: Inhoudelijke vragen: Miriam Hufen (ergotherapeut)

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada

Doelgroep: Ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten , die minimaal een basisdag Sensory Profile hebben gevolgd bij Pearson, AKK of de opleiding van de TRO. andere disciplines zijn ook van harte welkom mits zij minimaal een A kwalificatie hebben.

Aantal deelnemers: minimaal 12  maximaal 22

Datum: Donderdag 2 juni 2022

 

Locatie: Oude Vest 91 te Leiden

Kosten: € 175,-
Inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal, een PDF met de Schoolvragenlijst en scoreformulieren.

Accreditatie Geaccrediteerd voor ergotherapeuten en logopedisten (8 punten).  U ontvangt na deelname aan de studiedag een certificaat. Kinderfysiotherapeuten kunnen meedoen, maar er wordt geen accreditatie aangevraagd. Let op; omdat deze studiedag in het verleden is afgewezen voor accreditatie door het KNGF, is het ook niet mogelijk om deze op te voeren voor punten in het beroepsgerelateerde deel van het KRF.

literatuur Materiaal ontvangt u tijdens de studiedag, de vragenlijst wordt u van te voren toegestuurd.

NRTO/CRKBO Akk is geregistreerd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding en CRKBO geregistreerd.
Voorwaarden op al onze opleidingen en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op de website

Like!

Share: