Studiedag Sensory-Profile voor gevorderden

Doelgroep(en):

(Kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, oefentherapeuten, Studiedagen

Tags:
advanced, casuïstiek, profile, sensory, studiedag

Heeft u ervaring met het afnemen en scoren van de ‘Sensory Profile’ maar heeft u specifieke vragen hierover? We maken tijdens deze studiedag de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk en relateren dit aan recent wetenschappelijk onderzoek. Ook bespreken we de toepassing bij specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, autisme of Downsyndroom. Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze bekend zijn met de basiskennis omtrent het kwadrantenmodel van Winnie Dunn en de ‘Sensory Profile’ zelf. Deze studiedag is geschikt voor logopedisten, ergotherapeuten en (kinder-)fysiotherapeuten.
Studiedag Sensory-Profile (SP-NL) 4-12 jaar voor gevorderden.

Tijdens deze studiedag kunt u vragen stellen die u tijdens het gebruik van de Sensory Profiles vragenlijsten hebt verzameld. daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casuïstiek De Sensory-Profile-NL is een op Nederlandse kinderen genormeerde vragenlijst die bestaat uit 125 items en die door de ouders van een kind wordt ingevuld. Aan de hand van de scores die deze lijst oplevert kan een zintuiglijk profiel van het kind worden gemaakt. In de praktijk blijkt de interpretatie en vertaalslag naar de praktijk niet zo’n eenvoudige opgave. We gaan er van uit dat u al ervaring heeft met het uitwerken en scoren van de Sensory-Profile. U kunt van te voren de vragen de u heeft mailen, deze worden in de studiedag verwerkt. De middag staat in het teken van casuïstiek besprekingen.

Datum:  26 januari 2021

Tijd: 9.00 uur – 16.00 uur

Locatie:
Cursus Centrum Anders kijken naar kinderen
Oude Vest 91 te Leiden

Accreditatie:

U ontvangt na deelname aan de studiedag een certificaat. Deze module is met 9 punten geaccrediteerd voor ergotherapeuten en logopedisten. Voor (kinder)fysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF kunt u het certificaat zelf indienen en mogelijk ontvangt u de punten in het beroepsgerelateerde deel van het KRF. Dit wordt beoordeeld door de KNGF en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de beslissing van het KNGF.

Stappenplan punten aanvragen KRF

Nodig:
De deelnemer krijgt tijdens de studiedag lesmateriaal aangeboden. De Nederlandse Sensory Profile handleiding, de vragenlijsten en de scoreformulieren moeten zelf worden aangeschaft. Deze kunt u bestellen bij Pearson.

Doel studiedag: de deelnemer:

  • relateert de gegevens uit de vragenlijst aan de begeleidingsvragen van ouders en kind.
  • kent de recente wijzigingen in de SP
  • formuleert mede op basis van de SP hypotheses  ten aanzien van begeleiding
  • Maakt met behulp van scores uit de SP een zintuiglijk profiel van het kind en hanteert hierbij het kwadrantenmodel van Dunn.
  • Kent recent wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de SP
  • Past de SP  toe en werkt deze uit bij specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met autisme of down syndroom
  • Motiveert het gebruik van de SP in het onderzoeksproces

Er wordt géén aandacht besteed aan het uitrekenen van scores, de statistische kant van de SP en de basisuitleg van het model van Dunn. Dit wordt als basiskennis verondersteld.

Docent:
Miriam Hufen

Kosten:

– Optie 1: SPA-dag inclusief: SP-gevorderden dag inclusief complete set handleiding, score formulieren en vragenlijsten: € 425,-
– Optie 2: SPA-dag standaard: exclusief complete set Sensory Profile (handboek, vragenlijst ouders en scoreformulieren) , inclusief cursusmateriaal AKK: € 160,-

De studiedag is inclusief koffie, thee en lunch. Wij zijn CRKBO geregistreerd en hoeven geen BTW in rekening te brengen.

Like!

Share: