Cursus behandelen voor logopedisten

Doelgroep(en):

Logopedisten, Opleidingen

Deze cursus is voor logopedisten die de basismodule sensorische informatieverwerking hebben afgerond. Werken met kinderen is altijd dynamisch, en dat hoort het ook te zijn. Er zijn talloze variabelen die invloed hebben op hoe het kind tot ontwikkeling en tot leren kan komen. Binnen de…
Deze cursus is voor logopedisten die de basismodule sensorische informatieverwerking hebben afgerond.

Werken met kinderen is altijd dynamisch, en dat hoort het ook te zijn. Er zijn talloze variabelen die invloed hebben op hoe het kind tot ontwikkeling en tot leren kan komen. Binnen de behandeling willen we proberen de variabelen zodanig te kaderen, dat het kind informatie kan verwerken en erop kan reageren of ervan kan leren. 

In deze vierdaagse module geven we hiertoe een aanzet. We brengen de variabelen waarmee we te maken hebben in kaart en bespreken hoe we hiermee kunnen ‘spelen’ om het kind steeds een stapje verder te brengen, of kunnen helpen zich opnieuw te organiseren om zelf verder te kunnen.

In deze cursus wordt ook gewerkt met casuïstiek. Als je als deelnemers zelf een casus in wilt brengen, dan kun je hierover vooraf contact opnemen met de docent.  

De cursus bestaat uit 2 onderdelen; de mond als integratiecentrum en de behandelmodellen. Deze bestaan ieder uit 2 bijeenkomsten en kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.

Het onderdeel ‘de mond als integratiecentrum’

De mond speelt een centrale rol in veel verschillende domeinen van de menselijke ontwikkeling. Ook na de kindertijd gebruiken wij als volwassenen onze mond onbewust om onze aandacht te richten, onszelf te reguleren of de fine-tuning van onze motoriek te begeleiden.

Gedurende dit 2-daagse onderdeel ‘de mond als integratiecentrum’ gaan we nader in op de vele functies van de mond om het mondgedrag te begrijpen van de vele kinderen die we zien in de praktijk.

De sensorische en motorische ontwikkeling van de mond wordt besproken in relatie tot de ontwikkeling van dagelijkse functies als eten/drinken, aandacht, spraak, taal en communicatie, emotionele ontwikkeling en de gezondheid en de mogelijke problemen die hieruit voort kunnen komen in dagelijkse functies als eten/drinken, communicatie, emotionele ontwikkeling en de gezondheid. Doelen van de cursus zijn o.a.:

De deelnemer begrijpt welke rol de mond heeft binnen diverse dagelijkse functies en herkent de relatie tussen de gebruikte mondfuncties en de algehele ontwikkeling.

De deelnemer kent het belang van mondverkennen op de ontwikkeling van diverse functies en relateert sensorische informatievewerking en mogelijke problemen hierin aan mondverkennen en omgekeerd.

De deelnemer herkent het mondgedrag van de eigen cliënt, plaatst dit in relatie tot de ontwikkeling en kan bepalen of het ondersteunend dan wenselijk is, of dat het schadelijk en ongewenst is

De deelnemer zet sensorische variabelen in het mondgebied in, ter ondersteuning van de begeleiding van spraakontwikkelingsproblemen eet- en drinkproblemen.

 

Het onderdeel ‘behandelmodellen’

Werken met kinderen is altijd dynamisch, en dat hoort het ook te zijn. Er zijn talloze variabelen die invloed hebben op hoe het kind tot ontwikkeling en tot leren kan komen. Binnen de behandeling willen we proberen de variabelen zodanig te kaderen, dat het kind informatie kan verwerken en erop kan reageren of ervan kan leren. Hiervoor kijken we naar mogelijkheden in de omgeving, de materialen/middelen, onszelf en de andere mensen die betrokken zijn.

In het 2-daagse onderdeel ‘behandelmodellen’ geven we hiertoe een aanzet. We brengen de variabelen waarmee we te maken hebben in kaart en bespreken hoe we hiermee kunnen ‘spelen’ om het kind steeds een stapje verder te brengen, of kunnen helpen zich opnieuw te organiseren om zelf verder te kunnen.

In deze cursus wordt ook gewerkt met casuïstiek. Als de deelnemers zelf een casus in willen brengen, dan kunnen ze hierover vooraf contact opnemen met de docent.

Tevens worden algemene behandelprincipes besproken in relatie tot:

actieve participatie,

aangepaste reactie,

doelgerichte activiteit,

allen met betrekking tot logopedische hulpvragen en dagelijks functioneren. Dit wordt gekoppeld aan het kwadrantenmodel van Winnie Dunn over modulatie van sensorische informatie, en het methodisch handelingsplan. Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op 2 specifieke behandelmodellen.

Doelen van de cursus zijn o.a.:

De deelnemer stelt het behandelplan op voor de eigen cliënt binnen het model voor het methodisch handelingsplan en onderkent het belang van actieve participatie en doelgerichte functionele activiteiten in de behandeling gerelateerd aan de hulpvraag.

De deelnemer past de nieuwe inzichten toe binnen het Matrixmodel waarmee de behandeling op maat aangepast wordt aan de eigen individuele cliënt, binnen de eigen specifieke werksetting en de dagelijkse omgeving van de cliënt.

De deelnemer onderbouwt de hulpvraag van zijn/haar eigen cliënt in z’n totaliteit, in het kader van het model ‘ASECRET’ en stelt hypotheses op over de mogelijke samenhangen die er zijn om het functioneren van de cliënt beter te kunnen begrijpen en hiermee op maat te kunnen begeleiden. De deelnemer leert hiermee achter het gedrag te kijken dat de cliënt vertoont en te helpen dit gedrag om te vormen tot meer aangepast gedrag binnen doelgerichte functies.

Doelgroep:

Logopedisten

Voorkennis:

 Deelnemers aan deze cursus moeten de basismodule voor logopedisten hebben gevolgd en bekend zijn met de basisprincipes van de sensorische informatieverwerking gerelateerd aan het logopedisch klinisch redeneren.

Locatie en data:

Oude Vest 91, Leiden

De mond als integratiecentrum      27 en 28 juni van 9.00 – 16.00 uur

Behandelmodellen                             21 en 22 september van 9.00 – 16.00 uur

Bij voldoende animo is een incompany-cursus ook mogelijk.

Kosten (inclusief lunch en studiemateriaal):

€700 voor de hele cursus bestaande uit beide onderdelen

€350 per onderdeel

Accreditatie:

Wordt aangevraagd per onderdeel.

 Aantal deelnemers:

Minimaal 10 en maximaal 20

Studiebelasting:

Contacturen 24 (12 per onderdeel)

Zelfstudie niet verplicht

Certificering:

Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is de aanwezigheid op alle cursusdagen van het betreffende onderdeel van deze cursus. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module is geaccrediteerd.

Docenten:

 Karin Brinkmann

Inschrijving:

U kunt zich op de volgende manieren inschrijven voor deze cursus:

  • Via de website
  • Telefonisch:
    071 8876472, wij nemen uw gegevens op en plaatsen u op de
    deelnemerslijst. Als er meteen plaats is op een module sturen wij u
    een definitief inschrijfformulier.
  • Email info@anderskijkennaarkinderen.nl

Met het invullen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden:

AKK hanteert de algemene voorwaarden zoals deze door de NRTO Nederland zijn voorgeschreven en getoetst. U kunt deze vinden op deze website op de homepage onderaan in de blauwe balk

 

Like!

Share: