Studiedag/Opleiding ‘Iedereen prikkels!’; zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in uw gezin

Doelgroep(en):

ouders en andere belangstellenden, Studiedagen

Tags:
prikkels ouders zintuigen prikkelverwerking

Opleiding over prikkels en prikkelverwerking voor ouders
” Jeroen is zo gevoelig voor geurtjes en heeft een hekel aan geluid. Dit is soms zo erg dat hij nergens meer mee naar toe wil. Anderzijds kan hij uren luisteren naar klassieke muziek” Hoe komt dat?

” Marieke” ligt op school vaak onder vuur omdat ze langzamer lijkt te reageren op prikkels dan andere kinderen in de klas. Ze is onhandig en er ontgaat haar veel. Ze heeft  toch een goed verstand. Heeft dat iets met prikkelverwerking te maken?”

“Mijn kind heeft de hele dag op school een koptelefoon op. Moet ik daar nu blij mee zijn of niet? Hij wordt boos als wij het thuis niet goedvinden dat hij hem draagt omdat hij zich zo terugtrekt in zichzelf. Wat is wijsheid? Hetzelfde geldt voor de kauwketting die hij de hele dag om heeft. Wij vinden dat een naar gezicht maar als het hem helpt dan moet het maar. Wat vinden jullie daarvan?

” Ik heb net te horen gekregen dat mijn kind sensorische problemen heeft. Ik wil hier meer over weten, waar kan ik terecht?”

Studiedag voor ouders, begeleiders en belangstellenden:

Deze studiedag is ontwikkeld voor iedereen rondom het kind die deze en andere vragen heeft over de kansen en kwetsbaarheden rondom de prikkelverwerking van hun kind of een kind dat ze begeleiden.

Deze dag laten wij u zien hoe de prikkelverwerking van invloed kan zijn op het gedrag en functioneren van het kind. We kijken naar de zintuiglijke  kwetsbaarheden maar juist ook naar de kansen van kinderen, hun ouder(s) begeleider(s).

Na deze dag kunt u zich eventueel aanmelden voor een 3 daagse vervolgmodule. Na afloop van deze in totaal vierdaagse module kunt u als ouder(s)/ familie/ begeleider een sensorisch waardevolle omgeving creëren voor het kind, zodat optimaal aangesloten kan worden bij zijn of haar (problemen in de) prikkelverwerking. Samen met andere bij het kind betrokkenen wordt gekeken naar op welke manier begeleid kan worden, hoe de problemen van het kind en of de ouders kunnen worden verminderd en kansen optimaal benut kunnen worden. Uiteraard dit alles bezien vanuit wat  binnen een gezin mogelijk is. U kent en herkent diverse zintuiglijke temperamenten waardoor afstemmen beter of wellicht anders kan  binnen uw gezin of groep.

Docenten:

Robert de Hoog (fysiotherapeut en prikkelcoach) en Sandra Stultiens (Leerkracht en internbegeleider speciaal onderwijs,  autisme specialist en opgeleid in sensorische informatieverwerking) Beiden zijn co-auteur van het boek ; Prikkels in de groep.

Contact:

Inhoudelijke vragen:  Robert de Hoog en/ of Sandra Stultiens via  info@anderskijkennaarkinderen.nl

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada secretariaat AKK

Doelgroep:

Iedereen rondom het kind met interesse voor prikkel verwerking en prikkelverwerkingsproblemen en eigenaardigheden. Dus: ouders, familieleden, begeleiders et cetera. 

Aantal deelnemers:  

Minimaal 10 en Maximaal 20

Datum vrijdag 13 november 2020

Tijd:  

9.00 tot 16.00 uur

Locatie:

Oude Vest 91 Leiden;

Inschrijven: 

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@anderskijkennaarkinderen.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Na inschrijven ontvangt u van ons een bevestiging.

 

Kosten:

75,- euro, inclusief koffie, thee en een goed verzorgde lunch

 

 

Opleiding voor ouders, begeleiders en belangstellenden: 

Deze module is ontwikkeld voor iedereen rondom het kind die deze en andere vragen heeft over de kansen en kwetsbaarheden rondom de prikkelverwerking van hun kind of een kind dat ze begeleiden.

In deze driedaagse cursus leert u als vervolg op de studiedag echt Anders Kijken…en zeker anders doen! Samen  kijken naar of en hoe de prikkelverwerking van invloed kan zijn op het gedrag en functioneren van het kind. We kijken naar de zintuiglijke  kwetsbaarheden maar juist ook naar de kansen van kinderen, hun ouder(s) begeleider(s).

Voor leerkrachten is er een specifieke groep/klas gerichte geaccrediteerde module; Anders kijken naar kinderen in de groep.

4 leerlijnen :

 1. Kennisleerlijn

De belangrijke ander voor het kind ( ouder, broer/zus, familielid):

 • Kent de zintuigen, weet hoe de zintuigen informatie samen met het brein prikkels verwerken zodat informatie uit de zintuigen informatie optimaal verwerkt kan worden door het kind.
 • Beschrijft het proces van zintuiglijke informatieverwerking.
 • Herkent verschillenden  manieren van prikkelverwerking en kent de indeling volgens het model van Dunn dat therapeuten vaak gebruiken.
 • Heeft meer handelingsperspectieven op basis van theorie en praktijk in de omgang met zijn kind
 1. Analyseleerlijn

De belangrijke ander:

 • (Her)kent en benoemt sensorische modulatie (Kinderen reageren  minder of onvoldoende op prikkels of reageren snel, intensief, te heftig op prikkels)
 • Kent het zintuiglijk profiel (zintuiglijk temperament) van het kind en kent en herkent  zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden (ook bij autisme en/ of adhd).
 • Kent zijn eigen zintuiglijk profiel en kan dat relateren aan de eigen aanpak.
 • Herkent zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden van kinderen individueel en kan deze relateren aan het functioneren binnen en van  het gezin.
 1. Vaardighedenleerlijn

De belangrijke ander:

 • Creëert een sensorische waardevolle omgeving in het gezin/ de groep/ de slaapkamer.
 • Maakt een weloverwogen keuze  voor het wel of niet gebruiken  van materialen en middelen voor het kind met een zorgbehoefte binnen het gezin.
 • Zet weloverwogen sensorische informatie in om kinderen te activeren of tot rust te brengen, binnen spel/ eten/ vrije tijdmomenten/ etcetera.
 • Organiseert de ruimte en het programma voor het gezin/groep rekening houdend met de behoefte van het kind
 1. Communicatie

De belangrijke ander:

 • Bespreekt met leerkrachten, begeleiders, familieleden de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden  en kan in deze samenwerking op basis van kennis en ervaring meedenken in de keuze voor – eventuele  aanpassingen in aanpak of het gebruik maken van materialen en middelen.
 • Benoemt welke aspecten bijdragen aan het vormen van een sensorisch waardevolle omgeving.
 • Stemt de persoonlijke communicatie stijl af op de sensorische behoefte van het kind op dat moment

Doel opleiding:

Na afloop van deze driedaagse module kunt u als ouder(s)/ familie/ begeleider een sensorisch waardevolle omgeving creëren voor het kind, zodat optimaal aangesloten kan worden bij zijn of haar (problemen in de) prikkelverwerking. Samen met andere bij het kind betrokkenen wordt gekeken naar op welke manier begeleid kan worden, hoe de problemen van het kind en of de ouders kunnen worden verminderd en kansen optimaal benut kunnen worden. Uiteraard dit alles bezien vanuit wat  binnen een gezin mogelijk is. U kent en herkent diverse zintuiglijke temperamenten waardoor afstemmen beter of wellicht anders kan  binnen uw gezin of groep.

Docenten:

Robert de Hoog (fysiotherapeut en prikkelcoach) en Sandra Stultiens (Leerkracht en internbegeleider speciaal onderwijs,  autisme specialist en opgeleid in sensorische informatieverwerking) Beiden zijn co-auteur van het boek ; Prikkels in de groep.

Contact:

Inhoudelijke vragen:  Robert de Hoog en/ of Sandra Stultiens via  info@anderskijkennaarkinderen.nl

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada secretariaat AKK

Doelgroep:

Iedereen rondom het kind met interesse voor prikkel verwerking en prikkelverwerkingsproblemen en eigenaardigheden. Dus: ouders, familieleden, begeleiders et cetera die de inleidende studiedag hebben gevolgd.

Aantal deelnemers:  

Minimaal 10 en Maximaal 16

Data  2019:

binnenkort te plannen

Tijd:  

9.00 tot 16.00 uur

Locatie:

Oude Vest 91 Leiden;
(desgewenst kan deze module ook op maat en op locatie worden gegeven)

Inschrijven: 

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@anderskijkennaarkinderen.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Na inschrijven ontvangt u van ons een bevestiging.

Kosten:

395,- euro, inclusief lesmateriaal en goed verzorgde lunches

Literatuur:

Het boek ‘Prikkels in de groep!’ (niet inbegrepen) en indien autisme bij uw kind speelt ook het boek ‘Autisme en zintuiglijke problemen’ (dit laats genoemde boek kunt u met 5 euro korting bij ons kopen).

Studie-uren: 

18 contacturen en 8 voorbereidingsuren

 

Like!

Share: