Module Sensorische Informatieverwerking Voor logopedisten

Doelgroep(en):

Logopedisten, Opleidingen

Tags:
sensorische module logopedisten

module sensorische informatieverwerking voor logopedisten die met kinderen werken. Articulatieproblemen, communicatieproblemen, wederkerig contact, kritisch eetgedrag
Cursus : Inleiding Sensorische Informatie verwerking voor logopedisten

Heb je interesse in een praktische  inleidende cursus over zintuigen en de basiskennis van de prikkelverwerking die specifiek voor logopedisten ontwikkeld is en met name door logopedisten gegeven wordt? Dan is deze module wellicht een goede keuze. Deze compacte 4-daagse inleidende cursus vormt de  basis voor vervolg modules en studiedagen. Na deze cursus kan je bijvoorbeeld de module selectieve eters gebaseerd op de SOS feeding approach volgen en kun je aansluiten bij studiedagen van AKK.

Sensorische Informatieverwerking (S.I) is een samenspel tussen de hersenen en de zintuigen. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuigen en het brein goed met elkaar samenwerken. Het brein weegt en interpreteert binnenkomende zintuiglijke signalen en beoordeelt welke relevant en bruikbaar zijn op dat moment. Door deze samenwerking tussen de hersenen en de zintuigen is het kind doorlopend geinforeerd over zijn eigen lichaan en de omgeving.   kan het kind zich aanpassen aan zijn omgeving, leert het over zichzelf en de omgeving. Zo dragen de zintuigen bij aan de ontwikkeling van rijke neurologische netwerken. De zintuigen spelen een essentiele rol in de activatieregulatie en de emotionele beleving. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de spraaktaal ontwikkeling van kinderen, het eten en drinken, de communicatie en interactie.  Het niet ontstaan van wederkerige communicatie, articulatie problemen, kritisch eetgedrag, problemen met niet- of niet vloeiend spreken, extreem hand/mondcontact, kunnen een oorzaak hebben in een problematische of atypische sensorische informatie verwerking. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn in de zintuigen  worden sensorische informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren. In deze cursus worden naast de kwetsbaarheden ook de kansen vanuit dezintuigen en de prikkelverwerking besproken.

Doelgroep: Logopedisten.

Omdat deze module gericht is op de begeleiding van kinderen verwachten wij dat de deelnemende logopedisten ten tijde van deze module met kinderen werken of praktijk vaardigheden en onderzoek  kunnen oefenen bij vakcollega’s die met kinderen werken.

Locatie, data en lestijden

Data 2022:  15 en 16 juni, 30 juni en 4 juli (vol)

25 en 26 oktober, 7 november en 2 december

Informeer eventueel naar incompany mogelijkheden.

Lestijd 9.00-16.00 uur.

Kosten   €750,- inclusief cursusmateriaal koffie/thee en lunch.

Accreditatie

Deze module is geaccrediteerd met 35 punten. Voorwaarden voor certificering:  aanwezigheid op de 4 studiedagen. Je mag bij afwezigheid de lesdag een volgende module inhalen om alsnog het certificaat te ontvangen. Afhankelijk van de gemiste lesstof kan indien de lesstof dit toelaat en in overleg een vervangende opdracht worden aangeboden.

Docenten

Karin Brinkmann, logopedist

John Bos, neuropsycholoog

Leerlijnen

Onderzoeksleerlijn

De logopedist:

 • Overweegt of de prikkelverwerking van invloed kan zijn op de logopedische zorgvraag
 • Motiveert en onderbouwt welke onderzoeksinstrumenten gebruikt worden om de prikkelverwerking in kaart te brengen.
 • Hanteert het ‘Matrixmodel’, het ‘Kwadrantenmodel’ van W. Dunn en het zintuiglijk activiteiten programma in het analyse proces
 • Past de ‘Sensory Profile’ toe (een gestandaardiseerde en genormeerde oudervragenlijst) en kan deze en relateren aan de logopedische zorgvraag. Let OP: het uitrekenen, interpreteren, beoordelen wordt niet uitgebreid behandeld, hiervoor geven we een aparte studiedag. In deze module wordt de praktische interpretatie naar de logopedische zorgvraag behandeld. Wij adviseren om de Sensory Profile vooraf te volgen.

Kennisleerlijn

De Logopedist:

 • Beschrijft het proces van sensorische informatieverwerking. Verbreedt de kennis over de zintuigen en beschrijft hoe het verwerkingsproces tussen de zintuigen en het brein verloopt
 • Breidt op basis van evidentie, wetenschappelijke publicaties en theoretische concepten kennis uit over de zintuigen en sensorische informatieverwerking in relatie tot logopedische zorgvragen.
 • Kent de prikkelverwerkingsproblemen zoals deze omschreven zijn in de DSM 5 als sub criteria bij Autisme spectrum stoornissen
 • Kent syndroom gerelateerde atypische sensorische ontwikkelingen 

Behandel/interventieleerlijn

De logopedist:

 • Implementeert de zintuigen en de sensorische informatieverwerking in het logopedisch handelen
 • Kent het model A-SECRET, en kan dit toepassen in de logopedische interventie
 • Creëert een sensorisch waardevolle omgeving en stemt de zintuiglijke input af voor een optimale activatie, communicatie, interactie, taal, eten en drinken en ondersteunt hiermee de participatie van het kind in het dagelijks leven.

Communicatieleerlijn

De logopedist:

 • Beschrijft de sensorisch gerelateerde kansen en kwetsbaarheden gerelateerd aan de logopedische zorgvraag en rapporteert dit in een verslag.
 • Benoemt en onderzoekt samen met ouder(s) en waar mogelijk het kind, kansen en kwetsbaarheden bezien vanuit de  omgeving, interactie, materiaal en middelen en het kind zelf in het behandel- en begeleidingsproces en draagt deze over aan ouders.
 • Ondersteunt ouders preventief bij een atypische ontwikkeling, syndromen of beperkingen door de prikkelverwerking mee te nemen in de logopedische interventies en daardoor een optimale participatie mogelijk te maken.

Binnen de diverse leerlijnen wordt gebruik gemaakt van een methodisch handelingsplan om zo het onderzoeks- en interventieproces stapsgewijs methodologisch te kunnen doorlopen en te beschrijven.

Uitgangspunt is dat door klinisch redeneren en met behulp van het methodisch handelingsplan weloverwogen en onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot analyse en onderzoek en de te ontwerpen interventiestrategie. Zo kunnen ouders, kinderen (en andere betrokkenen) optimaal ondersteund worden waardoor participatie van het kind in het dagelijks leven optimaal gerealiseerd kan worden

Studiebelasting

 • Contacturen 24
 • Studieuren    11

Aantal deelnemers

Minimaal 10 max 20

Contact:

Oude Vest 91
Leiden 071 8876472 (dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdag)
info@anderskijkennaarkinderen.n

 

 

Like!

Share: