Kinderdiëtetiek: Anders Kijken naar Kritische eters

Doelgroep(en):

Diëtisten, Opleidingen

Tags:
diëtist, eters, informatieverwerking, kinderdieetcreatie, kritische, opleiding, prikkelverwerking, sensorische

Eten is één van de meest belangrijke maar ook complexe vaardigheden die kinderen leren. Geschat wordt dat bijna de helft van de kinderen voorafgaand aan de basisschoolleeftijd problemen heeft met eten. Diëtisten krijgen in de praktijk steeds meer kinderen aangemeld waarbij de problemen complexer liggen dan het kijken naar een afgestemde calorie-intake, gezonde eetpatronen, afvallen of aankomen. De vraagstellingen aan de diëtist worden complexer doordat er kinderen zijn die kritisch eetgedrag laten zien. Ze zien kieskeurig ten aanzien van smaak, temperatuur, geur of de structuur van voeding. In de begeleiding van deze kinderen krijgen diëtisten steeds meer vragen over de relatie tussen prikkelverwerking en eten en drinken. De Cursus Anders kijken naar Kritische eters sluit aan op deze vraag en ondersteunt de diëtist in keuzes rondom diagnostiek en begeleiding. Na het afronden van de praktische en theoretisch onderbouwde cursus kun je de volgende dag in je praktijk al aan de slag met de informatie en materialen.
Wij kiezen ervoor om deze 3 daagse module in eerste instantie aan te bieden aan diëtisten. In deze module werken we aan een andere kijk op kritisch eetgedrag en werken we vanuit evidence en best-practise toe naar een begeleidingsstrategie die in samenspraak met ouders past bij het kind in zijn omgeving (thuis, instelling, ziekenhuis).
Anders Kijken naar Kritische eters: 

We krijgen bij Anders Kijken naar Kinderen steeds meer vragen van Ouders, therapeuten en diëtisten over de relatie tussen eetgedrag en prikkelverwerking. In samenwerking met de Kinder(di)eetcreatie is die vraag opgepakt en hebben we een module ontwikkeld rondom kritisch eetgedrag. Eten is één van de meest belangrijke maar ook complexe vaardigheden die kinderen leren. Doordat eten zo complex is, zijn eetstoornissen en eetproblemen bij kinderen veel voorkomend. Geschat wordt dat bijna de helft van de kinderen voorafgaand aan de basisschoolleeftijd problemen heeft met eten.

(Kinder)diëtisten krijgen in de praktijk steeds meer kinderen aangemeld waarbij de problemen complexer liggen dan het kijken naar een afgestemde calorie-intake, gezonde eetpatronen, afvallen of aankomen. De vraagstellingen aan de diëtist worden complexer doordat er kinderen zijn die kritisch eetgedrag laten zien. Ze zijn kieskeurig ten aanzien van smaak, temperatuur, geur of de structuur van voeding. In de begeleiding van deze kinderen krijgen diëtisten steeds meer vragen over de relatie tussen priklelverwerking en eten en drinken. De Cursus Anders kijken naar Kritische eters sluit aan op deze vraag en ondersteunt de diëtist in keuzes rondom diagnostiek en begeleiding. Na het afronden van de praktische en theoretisch onderbouwde cursus kun je de volgende dag in je praktijk al aan de slag met de informatie en materialen.

De cursus komt tot stand door de unieke samenwerking tussen Anders Kijken naar Kinderen en de Kinder(di)eetcreatie.

Anders Kijken naar Kinderen verzorgt ruim 20 jaar opleidingen voor therapeuten, leerkrachten ouders, pedagogen en psychologen lezingen en studiedagen over Sensorische Informatieverwerking.

De Kinder(di)eetcreatie ontwikkelt methoden en spelmateriaal voor het begeleiden van kinderen met een diëtistische hulpvraag. Het materiaal daagt uit, enthousiasmeert en speelt in op de belevingswereld en nieuwsgierigheid van kinderen. De methodiek Kritische eters is, waar mogelijk, evidence based onderbouwd. Dit is gecombineerd met ruime werkervaring en heeft een complete methode opgeleverd die goed toepasbaar is in de praktijk van de (kinder)diëtist.

Wij kiezen ervoor om deze module in eerste instantie aan te bieden aan (kinder)diëtisten. In een 3-daagse module werken we aan een andere kijk op kritisch eetgedrag en werken we vanuit evidence en best-practise toe naar een begeleidingsstrategie die past bij het kind in zijn omgeving (thuis, instelling, ziekenhuis). De module kan ook gevolgd worden zonder gebruik te maken van de methodiek van de Kinder (di)eetcreatie. Wij zorgen ervoor dat er materiaal aanwezig is zodat iedereen mee kan doen.

Wil je weten hoe je, door anders te kijken, kritisch etende kinderen beter kunt begeleiden/ behandelen? Ben je benieuwd naar de relatie tussen Sensorische Informatieverwerking en eten en drinken? Wil je meer weten over de vraag waarom sommige kinderen kritische eters zijn? Zeg jij ja tegen theoretische diepgang en onderbouwing en wil je gericht kunnen doorverwijzen? Wil jij je kunnen onderscheiden met jouw praktijk door te werken met uitgebreide professionele materialen en werkbladen? Dan ben je welkom op de cursus “Anders Kijken naar Kritische Eters” Een unieke samenwerking tussen de (kinder)diëtisten en therapeuten. Laat je verrassen door het Anders Kijken!

Met vriendelijke groet,

Miriam Hufen en de diëtisten van de Kinder(di)eetcreatie

 

Leerdoelen

De (kinder)diëtist:

 • herkent (mond)motorische problemen in relatie tot voedselverwerking en kan gericht doorverwijzen en voedingsadviezen aanpassen
 • relateert sensorische informatieverwerking aan eten en drinken en kan de voedingssituatie afstemmen op het sensorische profiel van het kind
 • relateert het kritische eten aan gedrag en/of pedagogische aspecten en kan waar nodig gericht doorverwijzen
 • Herkent eetproblemen die gerelateerd zijn aan Autisme Spectrum Stoornissen, syndromen of somatische oorzaken.

De (kinder)diëtist is na deze module in staat onderzoek te doen naar het kritische eetgedrag en kan vanuit verschillende referentiekaders (waaronder die van de Sensorische Informatieverwerking) hypotheses vormen ten aanzien van de te kiezen begeleidingsstrategie(en).

De basiskennis over Sensorische Informatieverwerking kan worden ingezet in het observeren en behandelen van kinderen en laat de diëtist Anders Kijken naar eetgedrag.

Onderwerpen:

 • Sensorische informatieverwerking in relatie tot kritische eters
 • Het maken van een sensorisch eet/drink profiel
 • Ouder interview: Hoe kijk je als diëtist naar zintuigen en hoe ga je in gesprek met ouders om de kansen en kwetsbaarheden in de eetsituatie helder te krijgen?
 • Intakelijst voor de diëtist met betrekking tot sensorische informatieverwerkingsproblemen in relatie tot voeding en eetgedrag
 • Oorzaken van eetproblemen: is het sensorische informatie verwerking of toch niet? Anders en „achter“ het gedrag:
  • mond-motorische problemen
  • somatische problemen (gezondheid, benauwdheid, tandvleesontsteking, nierproblemen)
  • voedselverwerkingsproblemen zoals maag-darmproblemen
  • de begeleidingsstijl in relatie tot eetgedrag
  • angst of trauma
 • Van theorie naar praktijk aan de hand van casussen, video-opnamen en thuisopdrachten.
 • De materialen van de Kinder(di)eetcreatie toepassen in de begeleiding van kinderen met eetproblemen
 • Multidisciplinaire samenwerking: een kind met eetproblemen behandel je niet alleen. Wie heb je daarbij nodig en hoe en wanneer verwijs je door?

Voor wie: Voor (kinder)diëtisten, geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

Werkervaring met kinderen vereist.

Docenten: Deze module wordt gegeven door:

 • Anita van Eeden, logopedist, kinderrevalidatie Delft
 • Daniëlle Feenema en Katinka de Nennie, kinderdiëtisten van De Kinder(di)eetcreatie

Data en lestijden:

2021: 10 februari, 3 maart en 22 maart

Aanmelden:

Voor informatie over de organisatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Annemieke Caminada Oude Vest 91 Leiden 071 8876472 (bij voorkeur op dinsdag of vrijdag) info@anderskijkennaarkinderen.nl of via info@kinderdieetcreatie.nl Post- en bezoekadres: Anders Kijken naar Kinderen Oude Vest 91 2312XT Leiden

Organisatie: Anders Kijken naar Kinderen

Oude Vest 91
2312XT
Leiden

Contact:
Inhoudelijke vragen: Miriam Hufen (ergotherapeut)
Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

De Kinder(di)eetcreatie www.kinderdieetcreatie.nl
info@kinderdieetcreatie.nl

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Telefoon 071 8876472

Doelgroep: (kinder)diëtisten

Aantal deelnemers: maximaal 24

Kosten Module: €475,- inclusief lesmateriaal inclusief koffie, thee en lunches. (excl. aanschaf methode en materialen van De Kinder(di)eetcreatie).Het aanschaffen van de methode van de di(eet)creatie is geen verplichting. Er is tijdens de module materiaal aanwezig.

Kosten abonnement van De Kinder(di)eetcreatie en methode Kritische Eters (optioneel na het volgen van deze cursus):

 • Abonnement: De Kinder(di)eetcreatie €50,- per kalenderjaar.
 • Methode: Kritische eters van De Kinder(di)eetcreatie € 495,-.

Bij aanschaf tijdens cursus krijg je een startpakket met werkbladen voor 5 kinderen gratis.

Algemene voorwaarden m.b.t. het abonnement en aanschaf van de methode kunnen worden opgevraagd via info@kinderdieetcreatie.nl. Tijdens de cursus zijn deze en de materialen in te zien.

Algemene voorwaarden m.b.t. lidmaatschap en aanschaf methode kunnen worden opgevraagd via info@kinderdieetcreatie.nl. Tijdens de cursus zijn deze in te zien. Locatie: Cursuslocatie www.ov91.nl ; Oude Vest 91, 2312XT Leiden. De locatie is met openbaar vervoer goed bereikbaar. In de buurt zijn voldoende parkeermogelijkheden. Houd rekening met ongeveer 13 euro per dag.

Accreditatie Wordt aangevraagd voor (kinder)diëtisten.

Docenten Miriam Hufen (ergotherapeut), Anita van Eeden (logopedist), Andrea Bottemanne (logopedist), kinderdiëtisten van de kinder(di)eetcreatie
NRTO/CRKBO AKK is geregistreerd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en CRKBO geregistreerd en derhalve vrijgesteld van BTW onderwijs activiteiten verzorgen.
Inschrijven: Inschrijven kan via de website of door het sturen van een email naar info@anderskijkennaarkinderen.nl.
Voorwaarden Op al onze opleidingen en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op de website

 

Leerlijnen en doelstellingen

Kennisleerlijn, Onderzoek en Vaardigheden en Communicatie leerlijn:

Kennisleerlijn:

De deelnemer:

 • Kan het proces van sensorische informatieverwerking relateren aan voeding en voedingsproblemen
 • Herkent de verschillende zintuigen en hun functie in het proces van eten en drinken voeding en voedingsverwerking.
 • Beschrijft de relatie tussen zintuigen, activatie en eten en drinken
 • Kent de neuropsychologische onderbouwing in het proces van sensorische informatieverwerking
 • Kent het kwadrantenmodel van W.Dunn
Analyse leerlijn:

De deelnemer:

 • Kent de Sensory Profiles en kan de intake lijst kritische eters gebruiken in de onderzoeksfase
 • Maakt kansen en kwetsbaarheden profielen van het kind
 • Kan het 2-typical day interview, het Sensory History en Parent-Centered Interview afnemen voor de eet/drinksituatie en deze relateren aan de dietistische zorgvraag
 • Kan de eetdrink situatie analyseren op materiaalfactoren, kindfactoren, interactie en omgevingsfactoren en deze relateren aan prikkelverwerking
Vaardigheden leerlijn:

De deelnemer:

 • Kan een methodisch begeleidingsplan opstellen
 • Heeft als uitgangspunt functionele en participatiegerichte behandeldoelstellingen
 • Kan een sensorisch waardevolle omgeving creëren in de eet/drink situatie
 • Past het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP) zo toe dat participatie in eet en drinkactiviteiten wordt voorbereid of ondersteund.
 • Kent het matrix model en kan dit toepassen in de eet/drinksituatie
 • Kent de methode van de Kinder(di)eetcreatie en kan deze toepassen bij kritisch eetgedrag
Communicatie leerlijn:

De deelnemer:

 • Werkt samen met ouders en het kind en kan de sensorische informatieverwerking voor hen toegankelijk maken
 • kan op basis van evidence of best-practice de gekozen begeleidingsstrategie onderbouwen en deze bespreken met ouders

Werkvormen:

 • Interactieve colleges: De kennis gerelateerde lessen zullen in college vorm gegeven worden waarbij kennis en ervaring kunnen worden ingebracht vanuit de deelnemers waardoor de theorie meteen verwerkt kan worden in praktische casuïstiek vragen.
 • Werkcolleges: voor de verwerking van de theoretische kennis naar de praktijk wordt gekozen voor discussiegroepen, het uitwerken en bespreken van casuïstiek opdrachten en werkcolleges waarin we opdrachten in de groep uitwerken.
 • Thuisopdrachten; in deze module zijn opdrachten verwerkt die thuis kunnen worden voorbereid

Toetsing/aanwezigheid:

 • De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname bij een aanwezigheid van alle dagdelen en het uitwerken van de opdrachten die bij deze module horen.
Like!

Share: