Introductie (2 daagse) Sensorische Informatieverwerking in Belgie

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, (Kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Ergotherapeuten, Opleidingen

Tags:
opleiding, prikkels ouders zintuigen prikkelverwerking, prikkelverwerking, sensorische, zintuigen

Opleiding Sensorische Informatieverwerking (S.I) die we in België  geven in een modulaire vorm.  We starten met een 2 daagse introductie waarna een 4 daagse vervolg wordt aangeboden. Therapeuten die de eerste 6 dagen gevolgd hebben kunnen daarna keuzes maken uit vervolgmodules (Autisme, Verstandelijke beperking etc.)…
Opleiding Sensorische Informatieverwerking (S.I) die we in België  geven in een modulaire vorm.  We starten met een 2 daagse introductie waarna een 4 daagse vervolg wordt aangeboden.

Therapeuten die de eerste 6 dagen gevolgd hebben kunnen daarna keuzes maken uit vervolgmodules (Autisme, Verstandelijke beperking etc.)

 

2 daagse introductie module Sensorische Informatieverwerking

 

Doelgroep:

ergotherapeuten

Data 2 daagse introductiemodule : 7 en 8 oktober

Kosten:

2 daagse: 240 euro inclusief lesmateriaal

4 daagse: 600 euro inclusief lesmateriaal

Accreditatie:

Voor deze module is geen accreditatie aangevraagd omdat dit in België niet nodig is.

Aantal deelnemers:

minimaal 12, maximaal 22

Algemene informatie:

Sensorische Informatieverwerking  is het kunnen opnemen, selecteren, waarnemen begrijpen en beleven van informatie die via de zintuigen wordt waargenomen en in het brein wordt verwerkt. De zintuigen liggen aan de basis van een zich ontwikkelend brein. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. SI speelt een essentiële rol in de sensori-motore en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Recent onderzoek laat zien dat SI problemen ( te sterk, te weinig, zoekend of vermijdend of extreem reageren) geregeld voorkomen zowel bij kinderen met- als kinderen zonder stoornissen of beperkingen. In de DSM 5 worden deze problemen expliciet genoemd bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen.

In deze introductie module leert u de basistheorie van S.I. Met behulp van kennis en inzichten uit de Sensorisch Informatieverwerking start u met het in kaart brengen van sensorische kansen en kwetsbaarheden gerelateerd aan  ergo- of kinderfysio (kinesit)therapeutische zorgvragen. Na afloop van deze introductiemodule :

  • Kunt u het proces van zintuiglijke informatieverwerking beschrijven op basis van evidentie en best practise
  • Past u het kwadranten model van W.Dunn toe en brengt de kansen en kwetsbaarheden van mensen met sensorische informatieverwerkingsproblemen (hypo- en hyperresponsiviteit) in kaart
  • Kijkt u op een methodisch wijze naar prikkelverwerkingsproblemen en relateert deze aan het functioneren in de dagelijkse praktijk
  • Kunt u zich inschrijven voor de 4 daagse vervolg module

Uitgangspunten in deze module zijn de neuro-pschychologische verklaringsmodellen, samenwerking met ouders en andere betrokkenen en functionele behandeldoelen op participatieniveau.

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is volledige proces van het registreren van de sensorische prikkel tot aan de respons op de prikkel (zichtbaar in bewegen, handelen en gedrag) en natuurlijk het beleven van de binnenkomende zintuiglijke informatie! Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuigen informatie kunnen opnemen en dat deze prikkels door het zenuwstelsel worden verwerkt. De zintuigen staan aan de basis voor een zich ontwikkelend brein. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensori-motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende en vaak verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk: kinderen nemen prikkels nauwelijks waar en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren.

Omdat er vaak geen duidelijke fysieke oorzaken zijn, worden problemen in de Sensorische Informatieverwerking niet altijd onderkend of herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren. Het belang van het kijken naar Sensorische informatieverwerking in de normale en veranderende ontwikkeling van kinderen is inmiddels door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. In de DSM 5 worden de prikkelverwerkingsproblemen bij mensen met Autisme Spectrum Stoornissen expliciet benoemd.

Evidence aangestuurd (be)handelen:

U kunt bij Anders Kijken naar Kinderen verwachten dat er een stevig wetenschappelijk fundament ligt onder de gegeven lessen. Wij hechten er waarde aan beschikbaar wetenschappelijk onderzoek te integreren in onze modules. Wij hebben een uitgebreid netwerk aan contacten met wetenschappers, onderzoekers en professionals in- en buiten Europa. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in het werkveld en de vertaalslag maken naar het interventieproces.

Het begeleiden en het behandelen van kinderen (in samenwerking met ouders) en volwassenen vraagt om best practise. Wij werken met ervaren praktijkdocenten die de vertaalslag kunnen maken vanuit de theorie naar de praktijk.

We werken in deze module met een methodisch handelingsplan waardoor klinisch redeneren wordt gestimuleerd en elke stap uit het handelingsplan zo gemotiveerd en onderbouwd mogelijk kan worden gemaakt. In deze module staan de samenwerking met ouders, het kind en betrokkenen, het werken vanuit en met functionele zorgvragen, het werken aan doelen op participatieniveau en het transparant kunnen maken van het eigen handelen centraal. Er ligt naast het individu-specifieke behandel- en begeleidingstraject een accent op de kind-systeemgerichte begeleiding. Deze module is meteen toepasbaar in de praktijk en leidt tot functionele behandeltrajecten.

 

Inlichtingen en aanmelding:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Caminada, 0718876472 9 (Bij voorkeur op maandagmiddag, dinsdag of vrijdag) of via info@anderskijkennaarkinderen.nl

Certificering:

Deelnemers ontvangen na aanwezigheid op beide studiedagen een certificaat van deelname.

Locatie: Belgie, Olenseweg 375, 2260 Westerlo (In de directe omgeving zijn eventueel diverse overnachtingsmogelijkheden)

Docenten:

Miriam Hufen

Robert de Hoog

Inge Adriaaensens

Inschrijving:

U kunt zich op de volgende manieren inschrijven voor deze cursus:

  • via de website, u ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving
  • email naar info@anderskijkennaarkinderen.nl ovv cursus en data, u ontvangt van ons een bevestiging
  • telefonisch 071 8876462

Algemene voorwaarden:

AKK hanteert de algemene voorwaarden zoals deze door de NRTO Nederland zijn voorgeschreven en getoetst. U kunt deze vinden op deze website op de homepage onderaan in de blauwe balk.

Like!

Share: