Anders kijken naar selectieve eters ; voor logopedisten

Doelgroep(en):

Logopedisten, Opleidingen

Als kinderen niet goed eten, voeding weigeren of zeer selectieve eters zijn heeft dat zijn weerslag op het gezin. Het geeft zorgen op meerdere gebieden. Veel kinderen kennen een periode van selectief eten, vaak gaat dit vanzelf weer voorbij. Sommige kinderen blijven echter selectieve eters met als gevolg verminderde of onvolwaardige voedingsintake, stress in het gezin, minder plezier rondom het eten en drinken en wellicht uiteindelijk steeds meer voedselweigering.
3 daagse module ‘Anders kijken naar selectieve eters’

Eten is een vaardigheid die je moet leren en ervaren, ouders spelen daarin een cruciale rol. Het uiteindelijke doel van de interventie is om samen met de ouders meer variatie te krijgen in het eetpatroon en eten als een meer plezierige activiteit te kunnen ervaren en zo tot een goede voedingsintake te komen.

Doelgroep: logopedisten

Voorkennis: Deelnemers aan deze cursus hebben minimaal de 4 daagse module SI en logopedie bij AKK gevolgd, kennen de sensorische profielen en de behandelmatrixen en hebben ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen met eet-en drinkproblemen. Cursisten moeten tijdens de module de mogelijkheid hebben om een casus te uit te werken van een kind dat zij in behandeling hebben.

Data: 8 maart, 9 maart en 30 maart 2022 (vol)

  1, 2 en 30 november 2022

Kosten: € 525,00 inclusief lunch en cursusmateriaal.

Accreditatie: Deze module is geaccrediteerd met 28 punten voor logopedisten

contacturen 18

Studiebelasting 10

Aantal deelnemers: minimaal 12 maximaal 22

Algemene informatie:

De 3 daagse module sluit aan op de inleidende basiscursus sensorische informatieverwerking voor logopedisten. De module is onder andere gebaseerd op de ideeën uit de methodisch opgebouwde, op evidentie aangestuurde methodiek, Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Appraoch to feeding . Na deze module kan je:

 1. kritisch eetgedrag beschrijven
 2. een sensori-motore analyse maken en deze relateren aan het kritisch eetgedrag
 3. Zowel voor het individuele kind als ook in groepsverband interventie strategieën in samenspraak met ouders ontwerpen
 4. de zintuiglijke en motorische kansen en kwetsbaarheden aan zorgvragen rondom kritisch eetgedrag onderzoeken
 5. een sensori-motorische voedingsanalyse maken
 6. ouders en kinderen ondersteunen in het verminderen van kritisch eetgedrag op een positieve, praktische en op basis van evidentie aangestuurde wijze.
 7. de begeleiding aan laten sluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind

Deze module richt zich op onderzoek en behandeling van kinderen met eetproblemen vanaf de start van vaste voeding. Eetstoornissen (anorexia, boulimia, obesitas) en slikstoornissen worden in deze module niet uitgewerkt.

Certificaat
De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

 • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is deelname aan de eindopdracht. Het gezamenlijk uitwerken van een eindopdracht en een bijbehorende presentatie. Als door omstandigheden de eindopdracht niet kan worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden. Alle gegevens met betrekking tot de planning en organisatie worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld en in de les besproken.
 • Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo spoedig mogelijk met de cursusleider en geeft een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De toetsingscommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim en bericht de deelnemer hierover. Cursisten die een geldige reden hadden kunnen bij de eerstvolgende module de opdracht inhalen of een door de examencommissie vervangen opdracht voorgesteld krijgen. Voor cursisten die geen geldige reden hadden wordt wel een herkansing geboden maar deze zal tegen betaling plaatsvinden.

Ervaringen deelnemers:

 • De module sluit goed aan bij eerdere opleidingen bij AKK
 • Goede balans tussen kennis en vaardigheden
 • Ik kan er morgen mee aan de slag in de praktijk
 • Praktische module
 • Enthousiaste docenten die aansluiten bij wat wij als logopedisten weten en al kunnen

Docenten

Anita van Eeden en Andrea Bottemanne. Beiden (preverbaal) logopedist; werkzaam bij Basalt revalidatie in Delft. Andrea en Anita hebben uitgebreide ervaring in het werken met kinderen met kritisch eetgedrag én het samenwerken met ouders. Ze hebben diverse scholingen gedaan rondom eten en drinken bij ene normale en veranderde ontwikkeling. Ze hebben in het revalidatiecentrum als eerste in Nederland een groep gestart aangestuurd vanuit de ideeën van de SOS feeding approach en aangepast aan de Nederlandse werksituatie.

Inlichtingen en aanmelding:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Annemieke Caminada

071 8876472 (bij voorkeur op maandagmiddag, dinsdag of vrijdag)

info@anderskijkennaarkinderen.nl

Algemene voorwaarden:

AKK hanteert de algemene voorwaarden zoals deze door de NRTO Nederland zijn voorgeschreven en getoetst. U kunt deze vinden op deze website op de homepage onderaan in de blauwe balk.

 

Like!

Share: