Anders kijken naar..HOREN!

Doelgroep(en):

(Kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Leerkrachten & groepsleiders, Logopedisten, Studiedagen

Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op het auditieve systeem en alle facetten ervan in het dagelijks functioneren. De cursist leert onderscheid te maken tussen fysiologische hoorproblemen en auditieve verwerkingsproblemen. Welke gevolgen hebben deze in het dagelijks leven? Welke interventie kan er worden toegepast? Wat kan mogelijk de relatie zijn met andere stoornissen zoals bijvoorbeeld ASS? Klik hier voor meer informatie over deze studiedag voor logopedisten, ergotherapeuten en
(kinder-)fysiotherapeuten.
Wij krijgen bij Anders Kijken naar Kinderen tijdens onze cursussen veel vragen over auditieve verwerkingsproblemen. Wat is er met deze kinderen aan de hand? Is er sprake van een hyperresponsiviteit voor geluid, hyperacusis, phonofobie, of zou het een vorm van autisme kunnen zijn? Welke rol speelt de omgeving en de context waarin het kind zich bevindt?

Wanneer stuur je door naar een audiologisch centrum of besluit je voor Sensorisch gerichte strategieën? Hoe worden de auditieve verwerkingsproblemen gediagnosticeerd en bij wie moet je zijn voor een goed onderzoek?

Als de problemen in kaart zijn gebracht ontstaat de vraag hoe we deze kinderen gaan begeleiden. Er zijn diverse auditieve luister therapieën maar is er evidentie over de werkzaamheid?

Doel van deze studiedag is wegwijs te worden in de problematiek en terminologie van auditieve verwerkingsproblemen. De meest bruikbare therapieën zullen worden besproken.

Docent: 

Bas Franck (Fysicus-Audioloog)

Doelen van de studiedag:

De therapeut:

  • Beschrijft de anatomie en de pathologie van het gehoor.
  • Geeft de wijze waarop auditieve verwerkingsproblemen gediagnosticeerd worden weer.
  • Kan een audiogram lezen.
  • Definieert de termen Hyperacusis en Tinitus.
  • Analyseert de Sensory Profile op auditieve vragen en beredeneert welke auditieve vragen uit de Sensory Profile relevant kunnen zijn in relatie tot (bewegings) gedrag.
  • Stelt op basis van de SP en klinische observaties hypotheses ten aanzien van auditieve verwerking.
  • Kan ouders op basis van evidence gericht adviseren in begeleidingsstrategieën bij een auditieve zorgvraag en weet wat de meest effectieve interventies zijn (evidence en best practice).
  • Relateert de auditieve verwerkingsproblemen aan (bewegings)gedrag.
  • Creëert auditief een waardevolle (therapeutische)omgeving.

Algemene Informatie:

Telefoon 071 8876472

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Contact: Inhoudelijke vragen: Miriam Hufen

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada

Doelgroep: Logopedisten, ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en andere belangstellenden.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 24

Datum:    dinsdag 10 mei 2022 van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Oude Vest 91 te Leiden

Kosten: € 175,-
Inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal

Accreditatie U ontvangt na deelname aan de studiedag een certificaat. Deze module is met 5 punten geaccrediteerd voor oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en (kinder)fysiotherapeuten aangesloten bij het keurmerk. Voor (kinder)fysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF kunt u het certificaat zelf indienen en mogelijk ontvangt u de punten in het beroepsgerelateerde deel van het KRF. Dit wordt beoordeeld door de KNGF en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de beslissing van het KNGF.

Stappenplan punten aanvragen KRF

Literatuur Materiaal ontvangt u tijdens de studiedag.

NRTO/CRKBO Akk is geregistreerd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding en CRKBO geregistreerd.
Voorwaarden op al onze opleidingen en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op de website /index.php/algemene-voorwaarden-akk

Like!

Share: