Slaap cursus

De slaapcursus masterclass is gisteren (3 november) van start gegaan. Slapen is een belangrijke levensbehoefte. We zien veel kinderen in de praktijk met slaapproblemen. De vraag is of wij er wat mee kunnen en mogen doen als paramedici.  Sigrid Pillen kinderneuroloog en somnoloog/slaapexpert heeft voor AKK een module ontwikkeld die aansluit bij het werkveld van paramedici. Kinderen met slaapproblemen hebben vrijwel altijd prikkel verwerkingsproblemen en kinderen met prikkelverwerkingsproblemen hebben dikwijls problemen met slapen.  Arousal regulatie en slapen zijn aan elkaar gerelateerd. De dag van een kind weerspiegelt zich in de nacht. Interventie strategieën overdag die de arousal beïnvloeden kunnen een verschil maken in het inslapen, doorslapen en wakker worden. De module is compact en praktisch, met deze informatie kan je meteen aan de slag. De eerste dag begon met kennis over slapen en slaapstoornissen. Daarna de vertaalslag naar een diagnostisch stappenplan. Wat is de slaapbehoefte van dit kind, wat zijn verwachtingen van ouders, is er sprake van een slaapprobleem of slaapstoornis? Wat kunnen we als therapeuten en wanneer moeten we doorverwijzen. ‘s Middags werd meteen de vertaalslag gemaakt naar behandeling/interventie. Wat een mooie eerste dag! We zien uit naar de volgende dagen en zijn blij met deze module in ons lesprogramma.