Overprikkeld

Op 6 november zijn we aanwezig geweest op het congres overprikkeld.

We hebben mooie contacten gelegd  en blijven bruggen slaan tussen diverse  disciplines. Omdat we ook veel vragen van ouders krijgen, gaan we een moment organiseren waar ouders welkom zijn.

Kijkt u rond op de website of bel/ mail ons als er vragen zijn m.b.t studiedagen of trainingen op maat voor uw organisatie.

Wij zouden het fijn vinden als u geprikkeld wordt door ons cusrsusaanbod.

Miriam Hufen