Audit (NRTO) Nederlandse Raad Training en Opleiding en CRKBO registratie glansrijk gehaald.

We hebben vandaag een 3 uur durende #audit glansrijk gehaald! Daar zijn we trots op. Een onafhankelijke auditor heeft ons getoets op inhoudelijke en procesmatige processen. We blijven ook na deze audit staan voor kwaliteit 😉