Accreditatie voor kinderfysiotherapeuten (keurmerk) voor het symposium is binnen!

De eerste toekenning van accreditatie is binnen voor #kinderfysiotherapeuten geregistreerd bij het #keurmerk voor het #symposium anders kijken naar prikkels 7 maart 2020. Dat betekent dat kinderfysiotherapeuten die niet bij het keurmerk geregistreerd zijn de punten toegekend kunnen krijgen in het vrije deel. We wachten nog op accreditatie toekenning aangevraagd voor andere beroepsgroepen.